PODJETJE


NETO d.o.o.

 
Leto ustanovitve: 2011
Spletna stran: sloveniaconsulting.com
Podjetniški tim
Ustanovitelja podjetja sta sovrstnika in someščana Luka Mrakič, direktor podjetja ter prokurist podjetja, Dani Humar. Za skupno podjetniško pot sta se odločila na podlagi prijateljstva, ki ju veže že od malih nog. Podjetje konstantno sodeluje z zunanjimi pogodbenimi partnerji – domačimi in tujimi. Ključne funkcije podjetja kot so razvoj, prodaja, finance, marketing itd., so razdeljene med oba ustanovitelja podjetja. Oba imata izkušnje iz različnih področjih – od enostavnejših do bolj kompetentnih funkcij (vodenje gostinstva, vodenje različnih obrti, vodenje marketinga, internetno novinarstvo, posredovanje pri različnih poslih in produktih na slovenskem in tujem trgu itd.). Delo jima je poznano že od 15. leta starosti. Podjetniško kulturo znotraj podjetja skušata družbenika graditi na ustvarjanju čim bolj kvalitetnega delovnega okolja, ki bi v ekipo privabljalo delovno silo, ki ima voljo in veselje do dela, vsakodnevno motiviranost in pripravljenost do žrtvovanja za višje cilje (npr. delo nadur). Znana fraza ''Če bo šlo podjetju dobro, ne bodo imeli od tega korist le lastniki, ampak tudi zaposleni'', vsekakor v podjetju NETO drži.  
 
Konstanten razvoj podjetja
Ključna vizija podjetja je konstanten razvoj oz. nadgradnja storitve. Poslanstvo podjetja je namreč nuditi tujim in domačim fizičnim (pravnim) osebam čim bolj strokovno in verodostojno poslovno svetovanje na področjih, ki kakor koli pokrivajo poslovni svet (računovodstvo, pravo itd.). Sodelovati z različnimi strokovnjaki in ohranjati strokovnost dejavnosti, je ključna tendenca mladega podjetja. Vsako leto prinese podjetju nove izkušnje, vsaka stranka je projekt zase in hkrati novo poznanstvo, ki omogoča podjetju širitev znanja in socialne mreže koristnih kontaktov. Daljnosežna vizija podjetja je vzpostaviti takšno delovno okolje, ki bo prinašalo čim višje dohodke in možnost novih zaposlitev. Podjetja dela globalno, razmišlja lokalno. Omejeno ni na nobeno tržišče. Velik potencial vidi podjetje v internetu in internacionalizaciji.

Ustvarjanje novih delovnih mest
Podjetje NETO se lahko ponaša s tem, da je ustvarilo že veliko število novih delovnih mest in s tem služb domačemu prebivalstvu. Tuji poslovni subjekti, ki se preselijo v Slovenijo, zapolnjujejo njihova delovna mesta z domačini. Znotraj samega podjetja NETO nameravajo v bližnji prihodnosti zaposliti še najmanj dve dodatni osebi. 
 
Načrti za financiranje podjetja
Vlagatelji so v podjetju NETO vedno dobrodošli, niti jim ni tuje opcijsko nagrajevanje zaposlenih oz. možnost njihove lastniške družbe v podjetju, v kolikor bi se družbenikoma zdelo to smiselno ali potrebno. Cilj podjetja je dejavnost konstantno nadgrajevati, zato se bo podjetje v določeni razvojni stopnji vsekakor odločilo za novo lastniško udeležbo, če bo slednje štelo to kot nujno potrebno ali koristno. Trenutno podjetje ni v iskanju vlagateljev.
 
Nagrade nam niso izziv
Podjetje se ne udeležuje kakršnih koli tekmovanj ali natečajev. Za dobro ime podjetja so potrebni konkretni rezultati in zadovoljne stranke. Tisto, kar podjetje potrebuje so referenčna pisma, same nagrade ali priznanja pa podjetju ne predstavljajo izziva.
 
Večja odprtost start-up podjetij
Tudi podjetje NETO je že od same ustanovitve vpeto v goriško star-up okolje, kar omogoča vsakodnevni stik z ostalimi star-up podjetniki, ki so zaradi njihovega štartnega položaja, bolj odprti za sodelovanje oz. vzpostavljanje partnerstev. Podjetje si sicer želi vzpostaviti povezavo z vsemi državnimi in nedržavnimi institucijami v državi, ki bi mu kakor koli utegnile nuditi dodatno pomoč oz. razširitev storitev. 

Slovenia Business Consulting - Poslovno svetovanje 

Celovito in strokovno poslovno svetovanje za slovenske in tuje fizične ter pravne osebe, ki hočejo svoj posel preseliti iz Slovenije v tujino in obratno.

Nekaj besed o produktu
Produkt podjetja NETO d.o.o. je storitev oz. dejavnost poslovnega svetovanja za slovenske in tuje fizične ter pravne osebe, ki hočejo svoj posel preseliti iz Slovenije v tujino in obratno. Podjetje pelje stranke ''za roko'' do uresničitve njihovih ciljev po čim krajši možni poti preko različnih strokovnjakov (pravnikov, komercialistov, ...). Slovenia Business Consulting je na tržišču že vrsto let, sicer v različnih oblikah. Storitev se dnevno nadgrajuje in renovira. Glavni prodajni oz. distribucijski kanal prodaje in marketinga ter oglaševanja produkta je internet.
 
Kdo so konkretni kupci produkta?
Ciljni kupci produkta so vsi, ki imajo potrebo po poslovnem svetovanju – Slovenci in tujci. Slovenia Business Consulting-a se lahko poslužujejo stranke iz bilo katerega konca sveta. Pri tem gre tako za fizične kot pravne osebe. Konkretnih imen oz. nazivov strank podjetje ne bo navajalo, saj ima s strankami zaupen odnos oz. konfidicialen dogovor. Za opravljene storitve izstavljamo fakture pravnim in fizičnim osebam, iz česar podjetje generira prihodke.
 
Realna in psevdo konkurenca
Poslovno svetovanje se izvaja izključno preko strokovnega kadra, ki lahko v čim krajšem možnem času zagotovi čim bolj zanesljive rezultate. Skrivnostna sestavina uspešnosti trženja produkta je v trdem delu, poštenosti in strokovnosti. Konkurenca vsekakor obstaja. Lahko bi jo razdelili na t.i. realno konkurenco in psevdo konkurenco. Psevdo konkurenco lahko opravlja ''vsakdo'', ki v tem vidi možnost zaslužka. Gre za osebje, ki ni strokovno podkovano, npr. računovodski servis, ki oglašuje, da poleg računovodskih storitev ponuja tudi poslovno svetovanje, v resnici pa takšnega znanja nima. Obratno predstavlja realna konkurenca strokovno in strukturirano organizirana podjetja, ki dejansko nudijo kvalitetno poslovno svetovanje. Takšnih subjektov je malo, podjetje NETO pa se lahko pohvali, da je eno izmed njih. Podjetje ima več kot 1000 strank. Nezadovoljnih jih je zgolj majhen procent; pri tem pa se gre za stranke, ki same niso aktivno sodelovale s podjetjem, so bile nepripravljene ali so imele slabe namene. 
 
Zaščita blagovne znamke
Podjetje NETO je njegovo storitev Slovenia Business Consulting zaščitilo kot blagovno znamko iz razloga, da ne bi bilo njihovo trdo delo zaman. Na tržišču je mnogo subjektov, ki pod tvojim imenom izvajajo ''enake'' storitve, ki so seveda manj profesionalne, kar povzroči slab renome za tvoje podjetje in padec vrednosti tvojemu produktu. Tako kot v prepoznavnost je potrebno vlagati tudi v ustrezno zaščito. 

 
 

Koledar

Vsi dogodki


Startup novice

torek, 27. februar 2018
Imate najboljšo inovacijo v regiji?
ponedeljek, 15. januar 2018 @Primorski tehnološki park
Prihajajo POPRI 2018
sreda, 06. september 2017 @ Primorski tehnološki park
Začenjamo letošnji jesenski krog SK financiranja start-upov!

Vse novice
 
Želiš izvedeti, kako se vključiti v start-up skupnost goriške regije? Te zanimajo najsodobnejši podjetniški trendi in programi? Na katerih dogodkih ne smeš manjkati?
Prijavi se na Start:up Nova Gorica e-mail listo!