PODJETJE


Editor d.o.o.

 
Leto ustanovitve: 2001
Spletna stran: www.editor.si
Sestava in organiziranost ekipe
Podjetje EDITOR je bilo ustanovljeno leta 2001 kot d.n.o., leta 2004 pa se je preoblikovalo v EDITOR d.o.o., ko se je podjetju pridružil poslovni partner Igor Cej, ki se s spletnimi tehnologijami ukvarja že 15 let. V podjetju je 10 redno zaposlenih za polni delovni čas ter 5 zunanjih sodelavcev. Ustanovitelja in družbenika podjetja sta Tomaž Jug, direktor podjetja in že omenjeni Cej v vlogi tehničnega direktorja. Tomaž Jug se že od leta 1995 ukvarja z razvojem rešitev za svetovni splet, po končanem študiju podjetništva pa je ustanovil lastno podjetje EDITOR. Od takrat aktivno sodeluje pri razvoju lastnega podjetja, poleg tega pa je ustanovil že več start-up podjetij doma in v tujini. V podjetniškem timu sta poleg njiju še Kristina Jug in Rok Gulič. Ključna funkcija Tomaža Juga so strateški posli in finančno poslovanje, medtem ko Igor Cej večinoma pokriva področje infrastrukture in tehnične vidike razvoja. Vodja oddelka spletnih komunikacij, družbenih medijev in spletnega marketinga je Kristina Jug, zadolžitev za marketing ter upravljanje ključnih strank pa je v rokah Roka Guliča, diplomanta multimedijskih komunikacij, ki med drugim vodi tudi lasten razvojni projekt. Trenutni cilj podjetja je usmerjen predvsem v krepitev kompetenc ter vlaganje v obstoječe zaposlene. V naslednjih letih se načrtuje tudi zaposlovanje, a predvsem iz krogov sedanjih zunanjih sodelavcev podjetja. Števila zaposlenih ne planirajo, saj verjamejo, da obstaja korelacija med razvojem, pridobivanje novih poslov in zaposlovanjem. Takšna dinamika bo podjetju tudi pogojevala nove zaposlitve.
 
Iz lokala v lastno podjetje
Tomaž in Igor sta se spoznala v prejšnjih službah, kjer sta skupaj sodelovala kar na nekaj spletnih projektih, v enakem obdobju pa sta oba delala tudi v priljubljenem nočnemu lokalu kot DJ in natakar. Oba sta se odločila pustiti službo in poizkusiti ustanoviti podjetje, saj sta verjela, da lahko trgu ponudita boljše spletne rešitve od tistih, ki so takrat že obstajale. Tomaž je sicer v tistem času že imel svoje podjetje, kljub temu pa se je odločil, da sprejme novega poslovnega partnerja v upanju, da bo kombinacija 1 + 1 pomenila 3. Po vrsto letih skupnega dela je začetna kombinacija pripeljala do seštevka 15. Smernica je bila vsekakor pravilno zastavljena.
 
Koraki proti uresničenju vizije podjetja
EDITOR si želi postati vodilno podjetje za razvoj rešitev spletnega in mobilnega poslovanja v regiji. Že nekaj časa se aktivno ukvarja z uvajanjem novih rešitev, ki predstavljajo tehnološki in vsebinski preskok v primerjavi z drugimi spletnimi agencijami. Čedalje manj se podjetje ukvarja zgolj z izdelavo spletnih strani, čedalje več pa je projektov, kjer se osredotočajo na spletno in mobilno poslovanje v vseh možnih oblikah. Podjetje je slednje doseglo tako, da je aktivno gradilo rešitve za podjetja, ki želijo optimizirati njihove poslovne procese z uvedbo spletnih in mobilnih rešitev. Z vsakim projektom, k ga podjetje ima z določeni naročnikom, krepi njegove ključne kompetence in izboljšuje programsko opremo. Pridobljena znanja in tehnične rešitve pa prenaša nazaj na obstoječe naročnike ter ob enem širi ponudbe na nove. Med novostmi, ki jih je podjetje uvedlo v zadnjih letih v njegovo poslovanje, so uvajanje OpenERP (Odoo) rešitev v poslovanje podjetij, razvoj nove lastne b2b platforme za spletno in mobilno poslovanje Edinet.si ter neprestano grajenje na core produktu myPortal in piljenje internih procesov podjetja. Ekipa EDITOR se poleg vsega naštetega spogleduje z najnovejšimi trendi iz področja sodobnih spletnih tehnologij, kot je Internet of Things, mobilno plačevanje itd. 
 
Podjetje raste skozi notranje napredovanje
EDITOR je bilo vedno podjetje, kjer ni bilo mogoče zaznati močne hierarhije, delovno okolje pa velja za dokaj sproščeno. Verjamejo, da dobra delovna klima pripelje do dobrih rezultatov, kljub temu pa so naloge in zadolžitve posameznikov jasno definirane. Podjetniški tim je izjemno dobro podkovan, zato je pri vključevanju novih sodelavcev ključna pot, ki jo nekdo prehodi. Ta pot se običajno začne že v zgodnjih študentskih letih, skozi delovne prakse, nadaljuje se s študentskim delom, najboljši študentje pa se praviloma v podjetju tudi zaposlijo, najprej za eno leto, nato sledi zaposlitev za nedoločen čas. Takšen proces pripelje do visoke stopnje zaupanja med zaposlenimi, kar posledično pomeni, da se neprimerni kadri sami umaknejo. V podjetju ima vsakdo možnost napredovati oz. si zgraditi lasten oddelek ter začeti samostojno prejemati poslovne odločitve. Podjetje raste skozi notranje napredovanje. Obstoječim sodelavcem se daje prednost pred zunanjimi. Učenje se v podjetju EDITOR nikdar ne konča. Podjetje ima trenutno že približno 40% zaposlenih na neki obliki stimulativnega nagrajevanja, kar se je izkazalo za zelo pozitivno, tako iz vidika poslovnih rezultatov, kot iz vidika zadovoljstva zaposlenih. Podjetje si je za cilj zadalo nagrajevanje vsem zaposlenim. Tudi nagrajevanje preko lastniških deležev ali opcij je ena od možnosti o kateri se je podjetje že pogovarjalo. V kolikor si bo kateri izmed zaposlenih želel lastniškega deleža, je EDITOR k temu pripravljen prisluhniti.
 
Načrti za financiranje podjetja
Podjetje trenutno ne išče zunanjih virov financiranja, je pa vedno odprto za sodelovanje v obliki spin-off podjetja ali skupnega start-up projekta v kolikor vidi, da obstaja obojestranski interes ter zanimiv produkt. Na takšen način podjetje trenutno razvija projekt Hexapad (velika stenska tablica), za katerega podjetja išče sovlagatelja ali strateškega partnerja. Nekaj pogovor s potencialnimi investitorji je podjetje že opravilo.  
 
Vključenost podjetja v inovativna in podporna okolja
Podjetje je vključeno in sodeluje v večini domačin subjektov podpornega značaja kot so CEED mreža, Primorski tehnološki park, Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica in Trgovinska zbornica, veliko pa sodeluje tudi s Hekovnikom, Go:global-om, Tehnološkim parkom Ljubljana, zavodom Mladi podjetnik, Start:up iniciativno Slovenije ipd. 
 
Prejemanje priznanj
EDITOR je prejel že več domačih priznanj. Že dvakrat je prejel priznanje Netko za spletno odličnost, prav tako dvakrat tudi priznanje Slovenskega foruma Inovacij in dvakrat priznanje Gospodarske zbornice. Za enega izmed spin-off projektov se je podjetje uvrstilo med top 100 Startup projektov na Dublin Websummit. 

HEXAPAD – velika stenska tablica za delovna okolja

Hexapad je prvi hardverski razvojni projekt podjetja EDITOR d.o.o., s katerim nagovarjajo globalni trg in uvajajo novo kategorijo produktov. Podjetje je prepričano, da se dogaja tiha revolucija – velike tablice vstopajo v naša življenja, Hexapad pa bo eden prvih znanilcev te revolucije. 

Nekaj uvodnih besed o inovativnem produktu
Prišel je čas za velike stenske tablice (pravimo jim wablets). Naša družba se je razvila do točke, ko jemljemo zaslone na dotik za samoumevne, to nam omogoča, da se počutimo veliko bolj udobno v stiku z digitalnimi napravami. Papirnatim panojem in statični vsebini so dnevi šteti. Okrog nas obstaja že na tisoče kioskov z zasloni na dotik, le-ti pa niso bili veliki hit. Hexapad je naslednji korak v tem razvoju. S pomočjo Hexapad-a prihajajo v delovna okolja in na javne površine novi načini interakcije med deležniki. S pomočjo namenskih aplikacij ter preko povezave v različne informacijske sisteme, omogoča organizacijam, da lahko na enostaven in cenovno dostopen način vzpostavijo stik z njihovimi zaposlenimi, strankami, uporabniki in poslovnimi partnerji.
 
Funkcionalnosti in moduli Hexapad-a
Hexapad je 23“ stenska tablica z ekranom na dotik ter z Android operacijskim sistemom na kateri teče prilagojena programska oprema. Ohišje tablice je izdelano iz trpežnih materialov in je namenjena uporabi na dokaj obremenjenih javnih površinah. Tablica je povezana preko Wi-fi omrežja na lastno centralizirano spletno infrastrukturo preko katere jo lahko upravljamo ter nanjo nalagamo nove aplikacije. Na voljo je tudi sklop razvojnih orodij s katerimi lahko programerji, ki poznajo spletne tehnologije, sami razvijajo nove aplikacije in rešitve. Te rešitve lahko uporabljajo znotraj lastne mreže Hexapad-ov ali pa jih delijo z drugimi uporabniki preko lastnega app stora. Modularna zasnova in možnost razvoja lastnih aplikacij z znanimi spletnimi tehnologijami predstavlja največjo razlikovalno prednost Hexapad-a v primerjavi s podobnimi rešitvami z ekranom na dotik.
 
Izvorni problem in rešitev
Hexapad ni samo nov produkt, ampak predstavlja novo produktno skupino, ki jo do danes v takšni obliki še nismo poznali. Že danes obstaja na stotine produktov, ki jih imenujemo ''interaktivni kioski'', kjer uporabljamo velike ekrane na dotik povezane z računalniki za dostop do različnih informacij. Ti produkti so že dokaj razširjeni, imajo pa nekaj slabosti, ki jih Hexapad rešuje. Kioski so relativno dragi, ker so zgrajeni na tehnologiji osebnega računalnika in postavljeni v velika ohišja. Hexapad je manjši, lažji, cenejši ter okolju prijaznejši, ker porabi manj električne energije za delovanje, saj je zgrajen na Android tehnologiji, enako kot večina današnjih pametnih telefonov. Osnovni problem, ki ga Hexapad rešuje je predvsem povezan z interakcijo med uporabniki ter ponudniki nekih storitev. Do danes je bila interakcija med tema dvema skupinama večinoma osebna, kar pomeni da je nekdo moral zbirati, obdelovati in posredovati informacije. To predstavlja na eni strani finančni zalogaj za organizacije, ki morajo imeti zaposlene ljudi za to nalogo, na drugi pa rešuje več različnih težav v zvezi z ažurnostjo informacij ter natančnostjo posredovanih informacij. Hexapad je univerzalna naprava, na kateri delujejo prilagojene aplikacije za posamezne dejavnosti oz. probleme, ki jih rešuje. Tako lahko Hexapad nadomesti svetovalca v turistični agenciji, receptorja v hotelu itd. Natančna definicija produkta je ''Velika stenska tablica za delovna okolja''. V resnici gre za obliko tablice, ki je namenjena stoječi uporabi. Bistvo ni toliko v strojni opremi, kot na samih aplikacijah, ki tečejo na Hexapad-u ter v povezavi s centralnim ekosistemom. Aplikacije so prilagojene poslovnemu problemu, ki ga rešujejo na eni strani ter upravljanju na dotik na drugi. Te aplikacije zato ne spominjajo na računalniške programe in niso enakovredne mobilnim aplikacijam, saj je namen uporabe drugačen. In ravno tu tiči posebnost Hexapad-a, v naboru aplikacij, ki na človeku prijazen način izboljšujejo vsakodnevne poslovne procese. 
 
Komu je Hexapad namenjen?
Hexapad je namenjen širokemu naboru ciljnih skupin, saj na enako strojno opremo lahko enostavno naložimo različne aplikacije. Nekaj možnih scenarijev smo že mi predvideli, razvijalci iz celega sveta pa bodo lahko odkrili še na tisoče novih lokacij, kjer lahko Hexapad izboljša različne procese. Tablica je uporabna v šolah, knjižnicah, čakalnicah, hotelih, restavracijah, skladiščih, letališčih, sejmiščih itd. Poleg tega pa je Hexapad namenjen tudi razvijalcem, kateri že danes ponujajo spletne in digitalne rešitve ter tako želijo razširiti nabor njihovih storitev.
 
 

Koledar

Vsi dogodki


Startup novice

torek, 27. februar 2018
Imate najboljšo inovacijo v regiji?
ponedeljek, 15. januar 2018 @Primorski tehnološki park
Prihajajo POPRI 2018
sreda, 06. september 2017 @ Primorski tehnološki park
Začenjamo letošnji jesenski krog SK financiranja start-upov!

Vse novice
 
Želiš izvedeti, kako se vključiti v start-up skupnost goriške regije? Te zanimajo najsodobnejši podjetniški trendi in programi? Na katerih dogodkih ne smeš manjkati?
Prijavi se na Start:up Nova Gorica e-mail listo!